Darbai atliekami pagal standartą LST 1438:2005. Techninės priežiūros ir remonto darbų garantijos laikas – 6 mėn. nuo darbų atlikimo datos. Garantija galioja, jei užsakovas laikosi visų automobilio eksploatavimo instrukcijose nurodytų reikalavimų. Esant garantiniam laikui atsiradę trūkumai ir defektai pašalinami per 3 dienas nuo automobilio pristatymo į mūsų dirbtuves. Garantija praranda galiojimą, jei užsakovas pastebėjęs automobilio defektą garantinio laikotarpio metu, neinformavo mūsų serviso apie automobilio gedimą ir jį pašalino kitame servise be mūsų serviso raštiško sutikimo. Naudotoms detalėms garantija netaikoma.