Kai labai reikia parsigabenti automobilį, o “traliukui” galbūt nėra pinigų…