Kai labai reikia parsigabenti automobilį, o „traliukui” galbūt nėra pinigų…